Son güncellenme :27.09.2017 19:30

ANASAYFA > Güncel > Nail Çiler Değerlendirmede Bulundu

27.09.2017 Çarşamba - 19:30

GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI Sn. NAİL ÇİLER,  AÇIKLANAN ORTA VADELİ PROGRAMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU.

 

        GEBZE TİCARET ODASI Yönetim Kurulu Başkanı Sn. NAİL ÇİLER, Başbakan Yardımcısı Sn. Mehmet ŞİMŞEK tarafından açıklanan, 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programa ilişkin açıklamada bulundu.

 

GEBZE TİCARET ODASI Yönetim Kurulu Başkanı Sn. NAİL ÇİLER, OVP kapsamında, 2020 yılı sonunda işsizliğin yüzde 9.6, enflasyonun ise yüzde 5 olarak hedeflenmesinin, cari açığın milli gelire oranının, yüzde 3.9’a düşürülmesinin planlanmasının, 2017 yılında sanayi üretimi ve yatırımlarındaki artışla, ortalama yüzde 3.9’luk ticaret hacmi artışı beklentisinin, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması ve Dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içinde yerini alması yolunda çok önemli, itici güç oluşturacak unsurlar olduğunu belirtti. Orta Vadeli Program dahilinde, kişi başına gelirin 13 bin doların üzerine çıkarılması ve ekonomik büyümenin yüzde 5.5 üzerinde seyredeceği beklentisi yanında, Hükümet tarafından uygulanacak sıkı para politikaları ve kamu harcamalarına sınırlama getirilmesinin de dikkat çeken diğer maddeler olduğunu ifade etti.

 

Programda yer alan ve çıkarılması planlanan Toptancı Hal Yasası’nın, GEBZE TİCARET ODASI olarak sıklıkla dile getirilen bir sorunun çözümüne işaret ettiğini dile getiren Başkan, tematik mesleki ve teknik lise uygulamasının  yaygınlaştırılmasına, eğitimde özel sektörün payının artırılması için ilave tedbirler alınmasına ilişkin kararlara da programda yer verilmesinin, öncelikli konularımız arasında yer alan “eğitim” ve nitelikli eleman ihtiyacına cevap olması hususunda, ülke olarak ciddi ilerlemeler kaydedeceğimizin göstergesi olduğunu ifadelerine ekledi.

 

Başkan Sn. Nail ÇİLER, GEBZE TİCARET ODASI ve Güzeller OSB ev sahipliğinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Faruk ÖZLÜ’nün teşrifleriyle gerçekleştirilen, OSBÜK genişletilmiş Bölge Toplantısında Sn. Bakanın da dile getirdiği gibi, Ar-Ge ve tasarım merkezleri sayısının bine çıkarılacak olması, büyük OSB’lerde tasarım merkezleri kurulması, iş ve ticaret uyuşmazlıklarında yatırım, ticaret ve finans konularında mahkemelere ihtisaslaştırma sağlanmasına yönelik maddelerin de  Orta Vadeli Program da bulunmasının, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ivme kazandıracak konular olduğunu dile getirdi.

 

            Başbakan Yardımcısı Sn. Mehmet ŞİMŞEK tarafından açıklanan Orta Vadeli Programın, ekonomimizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında görme hedefimiz yolunda, iş dünyamızın tüm temsilcileri açısından çok umut verici olduğunu ifade eden GEBZE TİCARET ODASI Yönetim Kurulu Başkanı Sn. NAİL ÇİLER, tüm bu olumlu gelişmelerin yarattığı motivasyonla, yolumuza devam etme zamanı olduğunu sözlerine ekledi ve programın Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.